کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک ، کشاورزی سبز و یا کشاورزی بیولوژیکی نوعی کشاورزی است که در پروسه تولید و فرآوری محصولات آن از کودهای شیمیایی، هورمون‌ها،  سموم و دگرگونیها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نشود و تمام مراحل تقویت خاک، کاشت و برداشت با استفاده از عناصر طبیعی (از قبیل کود حیوانی ، کود گیاهی ، ورمی کمپوست‌ و حشرات سودمند ) صورت گرفته باشد. کشاورزی ارگانیک سیستم هدفمندی ست که از سلامت خاک ، اکو سیستم و انسان حمایت می کند و بر  بوم شناسی ، گسترش تنوع زیستی و چرخه طبیعی سازگار با زیست بوم تکیه دارد . تمایل به استفاده از مواد غذایی سالم و اعتقاد به توانایی تولید مواد ارگانیک و حفاظت از محیط زیست، از جمله عواملی هستند که مصرف کننده را به سوی کشاورزی ارگانیک سوق می دهند.

 

چرا کشاورزی ارگانیک :

• کشاورزی ارگانیک الگو برداری از طبیعت است

• کود ارگانیک سرشار از مواد آلی ست

• عناصر موجود در خاک های ارگانیک آب شویی نمی شود

• موجب ایجاد خاک سالم می گردد

• خطر بیماری ها را کم می کند

• به منابع آبی احترام می گذارد

• اثر مخربی بر محیط زیست ندارد

• استاندارد های بیشتری دارند

• طعم غذاهای ارگانیک بهتر است

• تنوع غذاهای ارگانیک

کشاورزی-ارگانیک