نحوه فرآوری و تولید کود مرغی

نحوه فرآوری و تولید کود مرغی

فرآوری و تولید کود مرغی در کشور به دو روش صورت می گیرد:

• در روش اول ابتدا فضولات مرغی جمع آوری شده از سالن های مرغداری را بدون اضافه کردن هیچگونه مواد شیمیایی ، کمپوست کرده و سپس عوامل گند زدا را به آن اضافه می کنند. پس از پروسه گند زدایی موجودات میکروبی مفید از قیبل تیوباسیلوس را به کود اضافه می کنند . آخرین مرحله فرآوری کود مرغی ، خشک کردن و بسته بندی ست. این کود آلودگی کمتری دارد و مناسب تغذیه گیاه می باشد .

 

تولید کود مرغی در روش دوم به این صورت است که فضولات مرغی جمع آوری شده که درصد بالایی آب دارند را با آهک مخلوط کرده و سپس فسفات و سایر کود های معدنی را به آن اضافه می کنند. پروسه تولید کود مرغی در تمام کارخانجات شامل پروسه های اصلی خرد کردن ، کمپوست سازی، مخلوط سازی، خشک کردن و بسته بندی می باشد . محصول نهایی به صورت پودری ، پلیتی و گرانوله می باشد. در تولید کود مرغی گرانوله برای افزایش درصد نیتروژن می توان در پروسه پایانی گرانوله کردن، کود اوره و آهک به آن اضافه کرد. هنگام تولید کود مرغی پلیتی از کود های شیمیایی سوپرفسفات نیز استفاده می شود . اما مهم ترین نکته هنگام اضافه کردن کود های شیمیایی رعایت موازنه در فرمولاسیون اختلاط این کود ها نسبت به میزان کود مرغی ست .

 

شایان ذکر است که کود های ارگانیک اگروفرت به روش اول و بدون دخالت هرگونه مواد شیمیایی تولید و فر آوری می شوند .